• Zia Khoshsirat

Existing

مره خاو دره (در من خواب است؛ خوابم می‌آد)

مره یاد دره (در من یاد است، یادمه)


جاده دره (در جاده است)

را دره (در راه است)


پۊل مي جيف دره (پۊل در جيب من است)

بؤمۊجي اينترنت دره (بگردی در اینترنت هست)


مۊبايل شارژ ٚ مئن دره (مؤبایل تۊ شارژه)

دسگا برق ٚ مئن دره (دستگاه تۊ برقه)


اي پۊشه' آهنگ دره (در این پۊشه آهنگ است)

اي پۊشه مئن آهنگ دره (تۊ این پۊشه آهنگ هست)


اي دامان' پلنگ دره (در این جنگل پلنگ است)

اي دامان ٚ مئن پلنگ دره (تۊ این جنگل پلنگ هست)


ایندر ٚ باغان' شۊشاخ دره (در باغات اینجا چۊچاغ مؤجۊده)

تابستانان گيلان' لل دره (تابستۊنا در گیلان پشه است)


▫️مره خاو دره (=در من خواب است؛ خوابم می‌آد)

▪️مره یاد دره (=در من یاد است؛ یادمه)


▫️جاده دره (=در جاده است)

▪️را دره (=در راه است)


▫️پۊل مي جيف دره (=پۊل در جيب من است)

▪️بؤمۊجي اينترنت دره (=بگردی در اینترنت هست)


▫️مۊبايل شارژ ٚ مئن دره (=مؤبایل تۊ شارژه)

▪️دسگا برق ٚ مئن دره (=دستگاه تۊ برقه)


▫️اي پۊشه' آهنگ دره (=در این پۊشه آهنگ است)

▪️اي پۊشه مئن آهنگ دره (=تۊ این پۊشه آهنگ هست)


▫️اي دامان' پلنگ دره (=در این جنگل پلنگ است)

▪️اي دامان ٚ مئن پلنگ دره (=تۊ این جنگل پلنگ هست)


▫️ایندر ٚ باغان' شۊشاخ دره (=در باغات اینجا چۊچاغ مؤجۊده)

▪️تابستانان گيلان' لل دره (=تابستۊنا در گیلان پشه است)


By: Soheil

5 views0 comments

Recent Posts

See All

Gilaki song by Mohsen Sharbati Nokandeh

هۊ آسمۊن جه من کامبه خاهش اۊنجه که ته دري نزنه وارش، طیبه جان طیبه آمؤليه آمؤليه طیبه مني یار ٚ أوليه، طیبه جان مه وطن مازندرۊنه گيلکي مني زوۊنه یلاقيمه، یلاقيمه، یلاقي یلاقيمه تا دنيا هسته باقي، ته ب