top of page
  • Writer's pictureZia Khoshsirat

Existing

Updated: Mar 17, 2022

مره خاو دره (در من خواب است؛ خوابم می‌آد)

مره یاد دره (در من یاد است، یادمه)


جاده دره (در جاده است)

را دره (در راه است)


پۊل مي جيف دره (پۊل در جيب من است)

بؤمۊجي اينترنت دره (بگردی در اینترنت هست)


مۊبايل شارژ ٚ مئن دره (مؤبایل تۊ شارژه)

دسگا برق ٚ مئن دره (دستگاه تۊ برقه)


اي پۊشه' آهنگ دره (در این پۊشه آهنگ است)

اي پۊشه مئن آهنگ دره (تۊ این پۊشه آهنگ هست)


اي دامان' پلنگ دره (در این جنگل پلنگ است)

اي دامان ٚ مئن پلنگ دره (تۊ این جنگل پلنگ هست)


ایندر ٚ باغان' شۊشاخ دره (در باغات اینجا چۊچاغ مؤجۊده)

تابستانان گيلان' لل دره (تابستۊنا در گیلان پشه است)


▫️مره خاو دره (=در من خواب است؛ خوابم می‌آد)

▪️مره یاد دره (=در من یاد است؛ یادمه)


▫️جاده دره (=در جاده است)

▪️را دره (=در راه است)


▫️پۊل مي جيف دره (=پۊل در جيب من است)

▪️بؤمۊجي اينترنت دره (=بگردی در اینترنت هست)


▫️مۊبايل شارژ ٚ مئن دره (=مؤبایل تۊ شارژه)

▪️دسگا برق ٚ مئن دره (=دستگاه تۊ برقه)


▫️اي پۊشه' آهنگ دره (=در این پۊشه آهنگ است)

▪️اي پۊشه مئن آهنگ دره (=تۊ این پۊشه آهنگ هست)


▫️اي دامان' پلنگ دره (=در این جنگل پلنگ است)

▪️اي دامان ٚ مئن پلنگ دره (=تۊ این جنگل پلنگ هست)


▫️ایندر ٚ باغان' شۊشاخ دره (=در باغات اینجا چۊچاغ مؤجۊده)

▪️تابستانان گيلان' لل دره (=تابستۊنا در گیلان پشه است)


By: Soheil

7 views0 comments

Recent Posts

See All

VIDEO: Three forms/concepts of the verb hisan in Gilaki

فعل هیسأن (در رشت و لاهیجان: ایسأن، در فؤمنات: ائسأن، در چابکسر و سختسر و تنکابن: هسأن) در زبان گیلکی سه مفهوم ؤ کاربرد دارد. ۱- هیسأن به معنی ایستادن مثال: راسه بئس (بلندشو بایست) ۲- هیسأن به معنی

Existing 2 (دبؤن)

مصدر(راست) و مضارع سوم شخص مفرد (چپ) فعل «دبؤن» در گویشهای مختلف زبان گیلکی به ترتیب از شرق به غرب: دبین/دره دیین/دره دوین/ دره دبان /دره دبؤن/ دره دۊبؤن/دره این فعل پيشوندی در زبان گیلکی به تنهایی به

Comments


bottom of page