• Zia Khoshsirat

Existing 2 (دبؤن)

مصدر(راست) و مضارع سوم شخص مفرد (چپ) فعل «دبؤن» در گویشهای مختلف زبان گیلکی به ترتیب از شرق به غرب:


دبین/دره

دیین/دره

دوین/ دره

دبان /دره

دبؤن/ دره

دۊبؤن/دره


این فعل پيشوندی در زبان گیلکی به تنهایی به معنی «در جایی، چیزی بۊدن» است و به عنوان فعل کمکی در ساخت ماضی و مضارع مستمر نیز بکار می‌رود‌.


By: Farhang

6 views0 comments

Recent Posts

See All

Gilaki song by Mohsen Sharbati Nokandeh

هۊ آسمۊن جه من کامبه خاهش اۊنجه که ته دري نزنه وارش، طیبه جان طیبه آمؤليه آمؤليه طیبه مني یار ٚ أوليه، طیبه جان مه وطن مازندرۊنه گيلکي مني زوۊنه یلاقيمه، یلاقيمه، یلاقي یلاقيمه تا دنيا هسته باقي، ته ب